Sallerups kyrkogård.

 

 

Sallerups kyrkogård ligger i östra delen av Malmö, kyrkan som är från 1100 talet har genomgått förändringar under årens lopp och byggdes under 1860-70 talet om till sin nuvarande storlek.

Kyrkogården består huvudsakligen av tradionella gravplatser med singel och är en kyrkogård med riktig bykänsla.

På kyrkogårdens östra del finns även en Minneslund.

 

       

                   

 

                           

 

  

 
 

Klicka här för att komma till bildgalleriet över Sallerups kyrkogård

Vill du att vi tar hand om tillsynen över din gravplast såsom ogräsrens, krattning m.m.

 Vill du anmäla ditt intresse eller önskar kostnadsförslag klicka då här 
Vi har idag flera kunder på Sallerup kyrkogård

Våra priser är betydligt lägre än Svenska Kyrkans.

tillbaka till startsidan