Östra kyrkogården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

 

  

 
 

Klicka här för att komma till bildgalleriet över Östra kyrkogården

Vill du att vi tar hand om tillsynen över din gravplast såsom ogräsrens, krattning, blomsterplantering m.m.

Vill du anmäla ditt intresse eller önskar kostnadsförslag klicka då här 
Vi har idag ett stort antal kunder på Östra kyrkogården.

Våra priser är betydligt lägre än Svenska Kyrkans.

tillbaka till startsidan

Östra kyrkogården eller egentligen Östra begravningsplatsen är en av Sveriges största kyrkogårdar. Kyrkogårdens arkitektur på den äldre delen är mycket strikt med sina kvadratiska gårdar omgärdade av bokhäckar. Gravplatserna består av både urngravar och kistgravar i singel, jord eller i sammanhängande gräsmatta. Genom kyrkogården från öster till väster går en gräsbeklädd ås Hohögsåsen med Birgitta kapellet och ett väntrum insprängt i åsen. Hohögsåsen avgränsar de modernare gräskvarteren i norr från de äldre stramare kvarteren i söder. Bilden nedan visar på den strikta utformningen den s.k. Arkadgången.

Kyrkogården är vida känt genom arkitekten Sigurd Lewerentz 
som under större delen av sitt liv var upptagen med skapandet av Östra kyrkogården. Klicka här för att läsa mer om Östra kyrkogården
Inom kyrkogården finns blomsterkiosk, avfallsdepå, maskinhallar, kontor och flera personalutrymmen. Tidigare också flera växthus.
Inom kyrkogården finns bl.a. minneslund, kistlund, asklund.