Glostorp kyrkogård.

 

 

Glostorp kyrkogård ligger i söder om Malmö, kyrkan är från senare delen av 1800-talet.

Kyrkogården består huvudsakligen av tradionella gravplatser med singel. Kring kyrkogården finns jordbruksmark och endast ett fåtal boningshus.

På kyrkogårdens västra del, det nyare området, finns även en minneslund från mitten av 1990-talet.

 

       

 

 

 

   

 

  

 
 

Klicka här för att komma till bildgalleriet över Glostorp kyrkogård

Vill du att vi tar hand om tillsynen över din gravplast såsom ogräsrens, krattning m.m.
Vill du anmäla ditt intresse eller önskar kostnadsförslag klicka då här 
Vi har idag flera kunder på Glostorp kyrkogård

Våra priser är betydligt lägre än Svenska Kyrkans.

tillbaka till startsidan